VVW Kempen

 

HOME
ACTIVITEITEN
INSCHRIJVING
FOTO'S
INFO & LINKS
CONTACT
 
 

 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

In een samenleving bestaat de noodzaak om enkele duidelijke afspraken te maken,om het leven van iedereen te vereenvoudigen, ook een aantal wettelijke bepalingen dienen medegedeeld te worden langs een officieel kanaal, vandaar dit regelement van inwendige orde.

Leden:
Kandidaat leden dienen een aanvraag te richten aan het bestuur
Alle lidgelden behelzen een kalenderjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
De uiterste datum voor betaling der lidgelden is 1 maart. Na deze datum worden niet-betalers geannuleerd als lid. Betaling na deze datum heeft een herinschrijving tot gevolg.
Bij verstek van betaling dient het schip zo spoedig mogelijk de haven te verlaten, en zal de periode van 1 januari tot de dag van vertrek aangerekend worden aan dagligprijs.
Ontslag nemende leden dienen het bestuur te verwittigen van hun besluit. De lidgelden zijn ondeelbaar en niet terugvorderbaar conform de statuten.
Wordt als ontslagnemend beschouwd: ieder lid dat de verschuldigde lidgelden niet betaald binnen de maand na een herinnering die per aangetekende brief werd toegestuurd.

Terrein:
Het is verboden te kamperen of te overnachten op het terrein, tenzij met voorafgaandelijke toelating van het bestuur.
Het is verboden de goede orde op het terrein of de steigers te verstoren.
Het is verboden afval van welke aard ook achter te laten op het terrein of de steigers.
Batterijen, afvalolie of andere vervuilende vloeistoffen dienen persoonlijk meegenomen te worden.
Gasolie of benzine overgieten is ten strengste verboden op het water of aan de steigers. Dit moet gebeuren op de wal, of met de daarvoor speciale voorziene hulpmiddelen zodanig dat het water niet bezoedeld wordt.

Verzekering:
Iedere booteigenaar dient een geldig bewijs van verzekering te tonen op verzoek van het bestuur.
Niet verzekerde vaartuigen worden geweigerd.

Botenhelling:
Het te water laten van een vaartuig gebeurd op eigen risico.
Alleen volwassenen mogen de botenhelling bedienen. Na het gebruik van de botenhelling moet de gebruiker de toegang afsluiten.
Wanneer de rode vlag aan de vlaggenmast hangt mogen er geen vaartuigen te water gelaten worden.
Men dient eerst navraag te doen bij de havenmeester of het bestuur.
Trailers en wagens moeten geparkeerd worden op de voorziene plaatsen.
De toegang tot de botenhelling moet ten allen tijde vrij zijn.

Varen:
De bestuurder van een vaartuig moet volgens de wettelijke normen in het bezit zijn van een stuurbrevet.

Vaarvignet Verplicht:
Voor op de Vlaamse wateren te varen is ook nog een vignet verplicht en op deze website (link: http://www.wenz.be/nl/burger/Waterwegenvignet/) vinden jullie een overzicht van de tarieven en verkooppunten terug.

Vaarregel:
Let wel er geld een vaarregel van zonsopgang tot zonsondergang EN van 6.00 tot 22.00 uur.

 

VVW Kempen Massenhoven
Robert Orlentstraat 1
2240 Massenhoven
Tel: +32 (0) 473 18 31 52
Email: info@vvwkempen.be

Webdesign by Leen De Jaeger

Pics by Boothuys